Tag: SME

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป…ตัวช่วยในการบันทึกบัญชีสำหรับ SME

ปัจจุบัน ธุรกิจ SME เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งเป็นธุรกิจขนาดไม่ใหญ่นัก และเจ้าของธุรกิจมักทำหลายอย่างด้วยตัวเองเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน เช่น การทำบัญชี ซึ่งหลายๆ ...

Read more
  • Trending
  • Comments
  • Latest