Tag: โรงงาน

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ผู้นำในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ในประเทศไทย มีโรงงานอุตสาหกรรมมากมาย นิคมอุตสาหกรรมจึงมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่สะดวกต่อการขนส่ง และมีการแบ่งเป็นสัดส่วน ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมจำเป็นต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการทำงานของโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการอื่นที่จำเป็น เช่น ...

Read more
  • Trending
  • Comments
  • Latest