Tag: แลกเปลี่ยนเงินตรา

อัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate) คืออะไร? ค่าเงินแข็ง ค่าเงินอ่อน

ถ้าใครไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยๆ คงคุ้นเคยกับคำว่า อัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate) เป็นอย่างดี เพราะจำเป็นต้องแลกเงินบาทไปเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งการแลกเงินในแต่ละครั้ง ...

Read more

Forex คืออะไร? มือใหม่จะเริ่มต้นเทรด Forex อย่างไรดี?

Forex เป็นสิ่งที่นักลงทุนหลายคนสนใจ เพราะเริ่มแพร่หลายมาตั้งแต่ก่อนปี 2000 หลายคนอาจเคยได้ยินหรืออาจเคยลองเล่นกันมาแล้ว โดย Forex นั้นเป็นการลงทุนเก็งกำไรที่นักลงทุนว่ากันว่าเล่นแล้ว "รวยเร็ว" ...

Read more
  • Trending
  • Comments
  • Latest